Allmänna villkor

Mellan Grenoli och företag/förening/lag/skolklass ("kunden") gäller dessa villkor. Distribution och försäljning av Grenolis kaffe sker genom att kunden ingår ett avtal med Grenoli om en försäljning. Kunden läggs upp på hemsidan för möjligheten att sälja direkt via hemsidan och en säljpaket skickas till kontaktpersonen via mejl. Därefter tar Grenoli emot en gemensam beställning från kunden enligt tidsplanen vi har kommit överens om. Grenoli skickar beställd kvantitet till kunden. Förutsättning för att ingå ett avtal med Grenoli om försäljning är att kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med kunden ansvarar för betalningen gentemot Grenoli. 

Förtjänst: 

Kundens förtjänst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Priset ut till konsument är 150 kronor för ett 3-pack kaffe. 1-99 sålda 3-pack kaffe är förtjänsten 52kr/paket. 100-199 sålda är förtjänsten 53kr/paket från första sålda 3-packet. 200-249 sålda är förtjänsten 54kr/paket från första sålda 3-packet. 250-299 sålda är förtjänsten 55kr/paket från första sålda 3-packet. 300-500 sålda är förtjänsten 57kr/paket från första sålda 3-packet. 500+ sålda är förtjänsten 58kr/paket från första sålda 3-packet.

Kundens förpliktelser: 

Kunden förbinder sig att följa de anvisningar som lämnas av Grenoli i samband med försäljningen av kaffet. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sin försäljning på ett sådant sätt att kaffet och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av kaffet om dess innehåll och villkor. Kunden förbinder sig att sälja Grenolis kaffe i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta.

Kontaktperson:

Kontaktpersonen ska vara myndig, minst 18 år. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll utan Grenolis och kundens godkännande. Kontaktpersonen och kunden har delat betalningsansvar gentemot Grenoli. 

Betalningsvillkor: 

Enskilda beställningar via hemsidan betalas med de betalningsalternativ som finns. Vid större försäljning så skickas fakturan per mejl i samband med kundens leverans och ni har 20 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.